Aanwijzing 113

De steen heeft “boven” nog geen bewegingsenergie (de snelheid v = 0 m/s) maar wel hoogte energie. “Beneden” heeft de steen geen hoogte energie meer (de hoogte = 0 m) maar wel bewegingsenergie (met een snelheid die je wilt uitrekenen).

Eboven = Ebeneden

Ebew + Eh = Ebew + Eh

0,5 . m . v2 + m . g . h = 0,5 . m . v2 + m . g . h

enzovoort.

De snelheid “beneden” kan je nu vast wel uitrekenen (controleer je antwoord hier, met de code 953:xxxyyy met xxx de waarde afgerond op 0 cijfers achter de komma en yyy de juiste eenheid).