Aanwijzing 348

Als het goed is heb je nu de volgende gegevens opgeschreven:

m = 1500 g = 1,5 kg
h = 2 m
g = 10 m/s2

Met de formule: Eh = m . g . h moet je nu de hoogte energie kunnen uitrekenen. Controleer je nog even of de eenheid klopt?