Aanwijzing 366

De opgave moet je oplossen door gebruik te maken van het begrip energie. Weet je al welke energieën van belang zijn? In dit geval zijn dat de bewegingsenergie en de hoogte energie.

Kijk eerst eens naar de situatie waarbij Marjan op de brug staat met haar mobiele telefoon.

De bewegingsenergie (Ebew = 0,5 . m . v2) kan je uitrekenen. De massa is bekend (100 gram) en kan je invullen (let even op de eenheid). De snelheid is niet gegeven, maar de mobiel is (voor Maria hem laat vallen) niet in beweging. En dus is de snelheid gelijk aan ……

De hoogte energie (Eh = m . g . h) kan je ook uitrekenen. De massa is bekend, de g staat niet in de opgave (weet je nog wat dat is? zoek het anders even op of kijk bij deze aanwijzing) en de hoogte van het mobieltje ten opzichte van het water is ook gegeven.

De totale energie die het mobieltje boven heeft is dan gelijk aan:

Etotaal = Ebew + Eh

Wat weet je over deze totale energie (als je denkt aan de wet van behoud van energie)? Kan je de opgave nu zelf afmaken?