Aanwijzing 375

Etotaal, boven = Etotaal, beneden

Ebew + Eh = Ebew + Eh

0 + 16000 = 16000 + 0

Energie gaat nooit verloren (wet van behoud van energie) maar kan wel worden omgezet in een andere energie.

Etotaal, 80 m = Etotaal, 0 m

Etotaal, 80 m =
Etotaal, 60 m =
Etotaal, 40 m =
Etotaal, 20 m =
Etotaal, 0 m

= 16000 J

De totale energie is tijdens de gehele val gelijk (16000 J). Wel neemt de hoogte af (van 80 m naar 0 m) en daarmee ook de hoogte energie (van 16000 J naar 0 J). En als de totale energie gelijk blijft dan moet de bewegingsenergie wel toenemen (van 0 J naar 16000 J).

Kan je de gevraagde gegevens nu uitrekenen?

Advertentie