Aanwijzing 397

Zonder wrijving wordt alle hoogte energie omgezet in bewegingsenergie (Ehoogte = Ebeweging). Met wrijving wordt een gedeelte van de hoogte energie omgezet in bewegingsenergie en een deel in wrijvingsenergie.

Ehoogte = Ebeweging + Ewrijving

De vraag is hoeveel energie er wordt omgezet in wrijving (hoeveel procent van de hoogte energie wordt omgezet in wrijving).

Hiervoor moet je eerst alle drie de energieën uitrekenen, denk je dat dat lukt?