Aanwijzing 436

Het tweede gedeelte van de vraag gaat over het verschil tussen de berekende snelheid en een gemeten snelheid. Bij de eerdere berekening ben je uitgegaan van een situatie waarbij er geen wrijving is. Als je rekening houdt met de wrijving dan wordt de snelheid lager. Er wordt immers energie omgezet (onder andere in wrijvingswarmte) die niet nuttig gebruikt wordt. Door deze wrijvingsenergie wordt er minder hoogte energie omgezet in bewegingsenergie.

Teken eens een blokje (het proces “duiken”) met aan de linkerkant de energie die er in gaat, en aan de rechterkant de energieën die er uit gaan.

De vraag is hoeveel energie er wordt omgezet in (het niet nuttige deel) wrijving.