Aanwijzing 447

Etotaal, 80 m = 16000 J
Etotaal, 60 m = 16000 J
Etotaal, 40 m = 16000 J
Etotaal, 20 m = 16000 J
Etotaal, 0 m = 16000 J

Oftewel, op elke hoogte is

Ebew + Eh = 16000 J

De hoogte energie (Eh) = m . g . h

Eh, 80 m = 16000 J
Eh, 60 m = m . g . h
Eh, 40 m = m . g . h
Eh, 20 m = m . g . h
Eh, 0 m = 0 J

Kan je nu ook de bewegingsenergie (Ebew) uitrekenen? Heb je daar de formule
Ebew = 0,5 . m . v2 voor nodig?