Aanwijzing 483

Net als bij Marjan gaat er geen energie verloren tussen situatie 1 en 2. Ook heb je gezien dat er wel energie kan worden omgezet. In het geval van Marjan wordt hoogte energie omgezet in bewegingsenergie. En omdat er geen wrijving is kan dat ook met het stukje motor:

Gegevens
g = 10 m/s2
vbeneden = 509 km/h = 141,4 m/s

Eboven = Ebeneden

(Ebew + Eh) = (Ebew + Eh)

(0,5 . m . v2 + m . g . h) = (0,5 . m . v2 + m . g . h)

Kan je nu de gegevens invullen die je hebt gekregen? Kan je nu ook de hoogte alvast uitrekenen?