Aanwijzing 588

Het eerste gedeelte van opgave heb je nu opgelost. De snelheid beneden is bekend. Straks de grafiek tekenen maar eerst de gegevens uitrekenen die je nodig hebt voor de grafiek.

Bereken de bewegingsenergie (kinetische energie) en de hoogte energie (zwaarte energie) op een hoogte van 80,0 meter, 60,0 meter, 40,0 meter, 20,0 meter en 0,0 meter.

Een deel heb je al opgelost.

Boven:

De beweginsenergie op 80 m hoogte (= 0 J) en de hoogte energie op 80 m hoogte (= 16000 J).

Beneden:

De bewegingsenergie op 0 m (= 16000 J) en de hoogte energie op 0 m hoogte ( = 0 J).

Valt je iets op aan de totale energie boven in vergelijking met de totale energie beneden?

Etotaal, boven = Etotaal, beneden

Ebew + Eh = Ebew + Eh

Als je weet hoeveel energie er totaal is op 80 m en op 0 m hoogte, weet je dan ook hoeveel energie er totaal is op 60 m, 40 m en 20 m hoogte? En kan je dan ook de hoogte energie en de bewegingsenergie uitrekenen?