Aanwijzing 621

De totale energie boven is 20 J.

De totale energie beneden is ook 20 J

De hoogte energie beneden is 0 J, en dus is de bewegingsenergie beneden 20 J.

Ebew = 0,5 . m . v2

20 = 0,5 . 0,1 . v2

20/0,5 = 0,1 . v2

40 = 0,1 . v2

enz.