Aanwijzing 643

Je bent de drie energieën aan het  uitrekenen, maar je komt er nog niet helemaal uit. Laten we ze eens bekijken:

Ehoogte = m . g . h

Met m = 60 kg, g = 10 m/s2 en h = 4,05 m moet dat wel lukken.

Ebeweging = 0,5 . m . v2

Met m = 60 kg en v = 7 m/s moet dat ook wel lukken.

Hoe groot is de wrijvingsenergie (Ewrijving) nu?