Aanwijzing 712

Billy heeft een massa van 100 kilogram.
En een volume van 90 dm3.

De formule van de dichtheid is:

dichtheid = massa / volume

Nu kan je dat invullen als:

dichtheid = 100 / 90

maar dan krijg je het antwoord niet in de juiste eenheden. De eenheid van dichtheid is [g/cm3] en soms [kg/m3].

Kan je de dichtheid uitrekenen in [g/cm3]?