Aanwijzing 720

De opgave geeft niet duidelijk aan hoe je deze opgave moet aanpakken. Hier moet je zelf achter zien te komen. Misschien kan je een schetsje maken waar je de gegevens in zet. En krijg je dan een beeld van de opgave en misschien ook wel een mogelijke oplossingsrichting.