Aanwijzing 743

In de opgave wordt gevraagd wat de hoogte energie is. De hoogte energie wordt ook wel potentiële energie genoemd. Zoek in je boek op wat hoogte energie is, welke grootheden daarbij een rol spelen en of er misschien een formule is die gebruikt kan worden om met hoogte energie te rekenen.