Aanwijzing 83

De formule

dichtheid = massa / volume moet je gebruiken met de juiste getallen en eenheden.

De massa is gegeven in kilogram, maar moet je omrekenen naar g:

massa = 100 kg = 100000 g
(1 kg = 1000 g)

volume = 90 dm3 = 90000 cm3
(een dm = 10 cm, dus een dm3 is een blokje van 1x1x1 dm oftewel 10x10x10 cm = 1000 cm3)

De dichtheid kan je nu vast wel uitrekenen. Let je goed op de eenheid die je gaat gebruiken?

Je kan nu bij het antwoord kijken of je berekening goed is gegaan.

Nu nog even kijken naar het tweede gedeelte van de opgave.