Aanwijzing 870

Je hebt de totale energie uitgerekend die de mobiele telefoon heeft op het moment dat Marjan hem laat vallen boven op de brug. Deze totale energie is 20 J.

De wet van behoud van energie zegt dat deze energie niet verloren kan gaan. Hoeveel energie heeft het mobieltje dan vlak voordat hij het water raakt?

Precies! De totale energie die het mobieltje boven heeft moet beneden nog steeds aanwezig zijn. Misschien is er wel energie omgezet in een andere energie, maar het totaal moet hetzelfde zijn.

Ga maar eens kijken:

De hoogte energie beneden is:

Eh = m . g . h

Met m = 100 gram = 0,1 kg, en g (weet je nog) en de hoogte. Als het mobieltje het water raakt, hoe hoog is het mobieltje dan ten opzichte van het water?

Eh = 0 J !

Als je de totale energie weet (bewegingsenergie + hoogte energie) en je weet nu dat de hoogte energie beneden 0 J is, dan moet de totale energie gelijk zijn aan de bewegingsenergie beneden.

Kan je nu de snelheid uitrekenen waarmee het mobieltje het water raakt?