Aanwijzing 924

In de opgave staat bijvoorbeeld dat je een grafiek moet tekenen. Dat is natuurlijk een activiteit die als laatste kan gebeuren, je hebt immers eerst gegevens te berekenen. Als je de opgave een beetje inkort is dat gedeelte vast wel uit te reken.

Een steen met een massa van 20 kg valt zonder beginsnelheid van een 80,0 m hoge toren naar beneden.

Bereken de snelheid waarmee de steen de grond treft.

Dit is een berekening die wel erg lijkt op de opgave “Marjan verliest haar mobiel” of “Airbus A380 met motorpech“.

Blijft nog over:

Bereken de bewegingsenergie (kinetische energie) en de hoogte energie (zwaarte energie) op een hoogte van 80,0 meter, 60,0 meter, 40,0 meter, 20,0 meter en 0,0 meter.

en

Zet de berekende gegevens in een grafiek.

die je later kan bekijken.