Aanwijzing 97

Je hebt de formule gevonden voor de bewegingsenergie:

Ebew = 0,5 . m . v2

Schrijf nu de gegevens op en noteer die met de letters van de grootheden zoals ze ook in de formule staan. Neem de eenheden over zoals ze in de opgave staan.

Bekijk nu even of de eenheden kloppen met de eenheden die je in de formule moet gebruiken.