About

Het oplossen van natuur- en scheikunde problemen vraagt bepaalde inzichten en een bepaalde handigheid. Het leren oplossen van vraagstukken moet geoefend worden. Soms lukt het oplossen echter niet, komt het inzicht niet vanzelf en slaat de frustratie toe.

Deze website geeft natuur- en scheikunde opgaven om te oefenen. En geeft aanwijzingen als je die nodig hebt. Aan het einde is er een mogelijkheid om het antwoord te controleren. En aangezien het antwoord alleen vaak geen punten oplevert kan je ook kijken of het antwoord goed verkregen is en juist is opgeschreven.

We hebben veel zorg besteed aan het maken van deze website. Lukt het niet om een opgave te maken, ondanks de aanwijzingen, zoek dan je docent of huiswerk begeleider op. Wij hebben geen tijd beschikbaar om individuele leerlingen te helpen (helaas). Kom je samen met je docent een echte fout tegen, laat je docent dan even een berichtje sturen.

Deze website richt zich vooral op het aanleren van vaardigheden die je nodig hebt om opgaven goed op te lossen. Leer vragen zijn niet opgenomen.

De foto in de header is gemaakt door: gmutlu (via iStockphoto.com).