Disclaimer

Disclaimer voor hulpbijnask.wordpress.com

Algemeen

Hulp bij Nask, hierna te noemen Hulp bij Nask, verleent u hierbij toegang tot hulpbijnask.wordpress.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Hulp bij Nask en derden zijn aangeleverd. Hulp bij Nask behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Hulp bij Nask.

Beperkte aansprakelijkheid

De op hulpbijnask.wordpress.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hulp bij Nask.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op hulpbijnask.wordpress.com. Hulp bij Nask oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Hulp bij Nask zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hulp bij Nask en haar licentiegevers en gebruikers. De inhoud van hulpbijnask.wordpress.com is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. Alle materialen hebben alleen een juiste licentie voor gebruik op deze website. Bij het overnemen van materiaal moet gekeken worden of de materialen ook op de nieuwe plaats gebruikt mogen worden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.