Opgave 1365: Billy

Billy heeft een massa van 100 kg.
Billy heeft een volume van 90 dm3.

Kan je uitrekenen wat de dichtheid is van Billy?
En kan je aangeven of Billy in water blijft drijven?

Aanwijzing 1Aanwijzing 2Aanwijzing 3Aanwijzing 4Aanwijzing 5Aanwijzing 6Aanwijzing 7

Antwoord (alleen als het antwoord juist is kan je de uitwerking zien). Geef als antwoord: 1365:…………., waarbij op de puntjes de waarde van de dichtheid (afgerond op 1 cijfer achter de komma) zonder eenheid komt te staan.

Advertentie