Opgave 226: Opa Henk rijdt auto

Foto: Ciell via Wikimedia (cc by-sa)

Opa Henk heeft nog steeds zijn eerste Citroën Traction Avant 11 B. De rijdende auto heeft een maximum snelheid van 72 km/h. De kinetische energie (bewegingsenergie) van de auto is dan 152 . 103J.
Bereken de massa van de auto.

Aanwijzing 1Aanwijzing 2Aanwijzing 3Aanwijzing 4

Antwoord (alleen als het antwoord juist is kan je de uitwerking zien). Geef als antwoord: 226:…………., waarbij op de puntjes de waarde (afgerond op 0 cijfers achter de komma) en de juiste eenheid, zonder spaties, komt te staan.

Bron foto: http://wikimediafoundation.org/wiki/File:Old_Car_001.jpg