Opgave 301: Hangende lamp

Een lamp van 1500 g hangt op 2 meter boven een tafel. Hoeveel hoogte energie heeft de lamp ten opzichte van deze tafel?

Aanwijzing 1, Aanwijzing 2, Aanwijzing 3, Aanwijzing 4, Aanwijzing 5

Antwoord (alleen als het antwoord juist is kan je de uitwerking zien). Geef als antwoord: 301:…………., waarbij op de puntjes de waarde (afgerond op 0 cijfers achter de komma) en de juiste eenheid, zonder spaties, komt te staan.