Opgave 480: Maria botst op vuilnisbak

Maria reed op haar scooter toen ze de macht over het stuur verloor. Maria botste op een vuilnisbak. Brommer en vuilnisbak zijn compleet vernield. Gelukkig komt Maria er met een paar schrammen vanaf.

De politie stelt vast dat de vuilnisbak geraakt moet zijn met een (bewegings)energie van 12,5 kJ. Maria en de scooter zijn samen 250 kg.

De politie berekent hoe hard Maria gereden moet hebben toen ze de vuilnisbak raakte. Kan jij bepalen hoe hard Maria reed (in [km/h])?

Aanwijzing 1, Aanwijzing 2, Aanwijzing 3, Aanwijzing 4, Aanwijzing 5

Antwoord (alleen als het antwoord juist is kan je de uitwerking zien). Geef als antwoord: 480:…………., waarbij op de puntjes de waarde (afgerond op 0 cijfers achter de komma) zonder spaties komt te staan. Geef het antwoord deze keer zonder eenheid.