Opgave 547: Marjan verliest haar mobiel

Marjan staat op een brug te kijken naar de omgeving. Als zij gebeld wordt op haar mobiel pakt zij haar telefoon. Maar op dat moment laat zij haar telefoon vallen. Haar telefoon heeft een massa van 100 gram en valt 20 meter lager in het water. Reken uit met welke snelheid de telefoon het water raakt.

(verwaarloos de wrijving bij deze opgave)

Aanwijzing 1Aanwijzing 2Aanwijzing 3Aanwijzing 4, Aanwijzing 5, Aanwijzing 6

Antwoord (alleen als het antwoord juist is kan je de uitwerking zien). Geef als antwoord: 547:…………., waarbij op de puntjes de waarde (afgerond op 0 cijfers achter de komma) en de juiste eenheid, zonder spaties, komt te staan.