Opgave 86: Johan schiet de bal

Johan schiet een bal met een snelheid van 54 km/h naar de doelman. De doelman ziet de voetbal van 400 gram op zich afkomen en vraagt zich af hoeveel bewegingsenergie die bal heeft.

Aanwijzing 1, Aanwijzing 2, Aanwijzing 3, Aanwijzing 4

Antwoord (alleen als het antwoord juist is kan je de uitwerking zien).

Geef als antwoord: 86:…………., waarbij op de puntjes de waarde (afgerond op 0 cijfers achter de komma) en de juiste eenheid, zonder spaties, moet komen te staan.