Opgave 953: Steen valt van toren

Een steen met een massa van 20 kg valt zonder beginsnelheid van een 80,0 m hoge toren naar beneden

Bereken de bewegingsenergie (kinetische energie) en de hoogte energie (zwaarte energie) op een hoogte van 80,0 meter, 60,0 meter, 40,0 meter, 20,0 meter en 0,0 meter.

Zet de berekende gegevens in een grafiek.

Bereken de snelheid waarmee de steen de grond treft.

Verwaarloos de wrijving.

Aanwijzing 1Aanwijzing 2Aanwijzing 3Aanwijzing 4Aanwijzing 5Aanwijzing 6, Aanwijzing 7, Aanwijzing 8

Antwoord (alleen als het antwoord juist is kan je de uitwerking zien). Er wordt in de aanwijzingen verwezen naar de (tussen)antwoorden.