Krachten samenstellen

Stap 1: teken kracht F1 en F2 met …

  • hetzelfde aangrijpingspunt;
  • elke kracht zijn eigen richting;
  • elke kracht zijn eigen lengte (grootte) op dezelfde schaal.

kracht10web

Stap 2: Teken twee hulplijnen

  • hulplijn evenwijdig aan F2 en door de pijlpunt van F1
  • hulplijn evenwijdig aan F1 en door de pijlpunt van F2.

kracht11web

kracht12web

kracht13web

kracht14web

Stap 3: Teken de resulterende kracht Fr met …

  • hetzelfde aangrijpingspunt als F1 en F2;
  • de richting naar het snijpunt van de hulplijnen;
  • lengte tot aan het snijpunt van de hulplijnen.

kracht15web

Stap 4: Meet de lengte op van Fr …
… en reken de grootte van Fr uit (gebruik hiervoor dezelfde schaal als F1 en F2)