Krachten tekenen

Krachten kan je niet zien. Je kan ze wel tekenen, je gebruikt dan een pijl. Een krachtpijl heeft de volgende eigenschappen:

  • aangrijpingspunt;
  • richting;
  • lengte (een maat voor de grootte van de kracht).

kracht01web

De lengte van de krachtpijl (in centimeters) kan je omrekenen naar de grootte van de kracht (in Newton) met behulp van de schaal van de tekening.

Voorbeeld

Een tekening heeft een schaal van 1 cm = 200 N.
De getekende krachtpijl heeft een lengte van 2,5 cm.
De grootte van de kracht is dan 2,5 cm maal 200 Newton per centimeter (2,5 × 200) = 500 N.

Krachten kan je alleen optellen als ze dezelfde richting hebben.

Krachten die je op wilt tellen die niet dezelfde richting hebben kan je bepalen met behulp van een constructietekening.

Krachten mogen (als dat nodig is) altijd verplaatst worden over hun werklijn (de werklijn is een denkbeeldige lijn in de richting van de getekende kracht).

Samenstellen van krachten (met een constructietekening optellen van krachten)

Uitgangspunt: Je hebt twee krachten die niet dezelfde richting hebben (F1 en F2).
Resultaat: Eén resulterende kracht (Fresultante)

Ontbinden van een kracht (omgekeerde van samenstellen van krachten)

Uitgangspunt: Je hebt één kracht (de resulterende kracht Fresultante)
Resultaat: Twee losse krachten die niet in dezelfde richting aangrijpen F1 en F2).

kracht02web

Let op

  • alle krachten hebben hetzelfde aangrijpingspunt.
  • omdat F1 en F2 niet dezelfde richting hebben mag je ze niet gewoon optellen (en de grootte van Fr is dus ook nooit gelijk aan F1 + F2).